Životné prostredie

Žiadosti o výrub drevín mimo lesa 2016
doc Povinné zverejnenie Mária Šuľanová
doc Povinné zverejnenie Pavel Móc
doc Povinné zverejnenie Mária Šuľanová-Sujovci
Harmonogram vývozu komunálneho odpadu 2016
xlsx Plán zberu TKO a SZ v obci Píla
Žiadosti o výrub drevín mimo lesa 2015
doc Povinné zverejnenie 1
doc Povinné zverejnenie 2
doc Povinné zverejnenie 3