Plán zasadnutí OZ

               Obec Píla, okres Lučenec

                               Plán
zasadnutí obecného zastupiteľstva v Píle
                        v roku 2016

Mesiac                 Dátum               Hodina
Február 12.02.2016

19°°

Apríl    8.04.2016

19°°

Jún 17.06.2016

20°°

August 5.08.2016

20°°

Október 14.10.2016

20°°

December 16.12.2016

19°°