Zasadnutia zastupiteľstva

5.zasadnutie obecného zastupiteľstva 11.8.2017
doc zápisnica s uznesením 14.10.2017
4.zasadnutie obecného zastupiteľstva 11.8.2017
doc zápisnica s uznesením 11.8.2017
3.zasadnutie obecného zastupiteľstva 23.6.2017
doc zápisnica s uznesením 23.6.2017
2.zasadnutie obecného zastupiteľstva 21.4.2017
doc zápisnica s uznesením 21.4.2017
1.zasadnutie obecného zastupiteľstva 10.2.2017
doc zápisnica s uznesením 10.2.2017
6.zasadnutie obecného zastupiteľstva 16.12.2016
docx Zápisnica s uznesením 16.12.2016
5.zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.10.2016
docx Zápisnica s uznesením 14.10.2016
4.zasadnutie obecného zastupiteľstva 19.8.2016
docx Zápisnica s uznesením 19.8.2016
3. zasadnutie obecného zastupiteľstva 17.6.2016
docx Zápisnica s uznesením 17.6.2016
2. zasadnutie obecného zastupiteľstva 8.4.2016
doc Zápisnica s uznesením 8.4.2016
1. zasadnutie obecného zastupiteľstva 16.1.2016
doc Zápisnica s uznesením 16.1.2016
7. zasadnutie obecného zastupiteľstva 11.12.2015
 doc Zápisnica s uznesením 11.12.2015
6. zasadnutie obecného zastupiteľstva 16.10.2015
doc Zápisnica s uznesením 16.10.2015
5. zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.8.2015
doc Zápisnica s uznesením 14.8.2015
4. zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.6.2015
doc Zápisnica s uznesením 26.6.2015
3. zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.5.2015
doc Zápisnica s uznesením 15.5.2015
2. zasadnutie obecného zastupiteľstva 27.3.2015
doc Zápisnica s uznesením 27.3.2015
1. zasadnutie obecného zastupiteľstva 16.1.2015
doc Zápisnica s uznesením 16.1.2015
7. zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.12.2014
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Zápisnica 12.12.2014
doc Uznesenie 12.12.2014
6. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 31. 10. 2014
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Zápisnica 31.10.2014
doc Uznesenie 31.10.2014
5. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 15. 8. 2014
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Zápisnica z obecného zastupiteľstva - 15. 8. 2014
doc Uznesenie č. 5 obecného zastupiteľstva - 15.8. 2014
4. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 27.6.2014
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Zápisnica z obecného zastupiteľstva - 27.6. 2014
doc Uznesenie č. 4 obecného zastupiteľstva - 27.6. 2014
3. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 9.5.2014
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Uznesenie č. 3 obecného zastupiteľstva - 9.5. 2014
doc Zápisnica z obecného zastupiteľstva - 9.5. 2014
2. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 28.3.2014
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Zápisnica z obecného zastupiteľstva - 28.3. 2014
doc Uznesenie č. 2 obecného zastupiteľstva - 28.3. 2014
1. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 7. 2. 2014
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Zápisnica z obecného zastupiteľstva - 7.2.2014
doc Uznesenie č. 1 obecného zastupiteľstva - 7. 2. 2014
8. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 14.12.2013
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Zápisnica 14.12.2013
doc Uznesenie 14.12.2013
7. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 6.12.2013
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Zápisnica 6.12.2013
doc Uznesenie 6.12.2013
6. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 8.11.2013
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Zápisnica 8.11.2013
doc Uznesenie 8.11.2013
5. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 30.8.2013
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Zápisnica z obecného zastupiteľstva - 30.08.2013
doc Uznesenie č. 5 obecného zastupiteľstva - 30.8.2013
4. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 28.06.2013
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Zápisnica z obecného zastupiteľstva 28.6.2013
doc Uznesenie č. 3 obecného zastupiteľstva - 28.6.2013
3.zasadnutie obecného zastupiteľstva - 24.5.2013
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Zápisnica z obecného zastupiteľstva 24.5.2013
doc Uznesenie č. 3 obecného zastupiteľstva - 24.5.2013
2.zasadnutie obecného zastupiteľstva - 22.3.2013
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Zápisnica z obecného zastupiteľstva 22.3.2013
doc Uznesenie č. 2 obecného zastupiteľstva - 22.3.2013
doc Pozvánka na zasadnutie OZ - 22.3.2013
1.zasadnutie obecného zastupiteľstva - 8.2.2013
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Zápisnica z obecného zastupiteľstva 8.2.2013
doc Uznesenie č. 1 obecného zastupiteľstva - 8.2.2013
8.zasadnutie obecného zastupiťeľstva - 14.12.2012
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Zápisnica z obecného zastupiteľstva 14.12.2012
7. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 19.10.2012
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
jpg Pozvánka na zasadnutie OZ - 19.10.2012
jpg Prezenčná listina - 19.10.2012
pdf Zápisnica z obecného zastupiteľstva - 19.10.2012
jpg Uznesenie č. 7 obecného zastupiteľstva - 19.10.2012
6. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 24.08.2012
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
jpg Pozvánka na zasadnutie OZ - 24.08.2012
jpg Prezenčná listina - 24.08.2012
pdf Zápisnica z obecného zastupiteľstva - 24.08.2012
jpg Uznesenie č. 6 obecného zastupiteľstva - 24.08.2012
pdf Plnenie uznesenia - 24.08.2012
5. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 22.06.2012
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
jpg Pozvánka na zasadnutie OZ - 22.06.2012
jpg Prezenčná listina - 22.06.2012
pdf Zápisnica z obecného zastupiteľstva - 22.06.2012
jpg Uznesenie č. 5 obecného zastupiteľstva - 22.06.2012
pdf Záverečný účet obce za rok 2011
pdf Prehľad o plnení príjmov a výdavkov obce za rok 2011
jpg Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu
jpg Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra obce
4. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 18.05.2012
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
jpg Pozvánka na zasadnutie OZ - 18.05.2012
jpg Prezenčná listina - 18.05.2012
pdf Zápisnica z obecného zastupiteľstva - 18.05.2012
jpg Uznesenie č. 4 obecného zastupiteľstva - 18.05.2012
pdf Plnenie uznesenia - 18.05.2012
3. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 23.03.2012
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
jpg Pozvánka na zasadnutie OZ - 23.03.2012
jpg Prezenčná listina - 23.03.2012
pdf Zápisnica z obecného zastupiteľstva - 23.03.2012
jpg Uznesenie č. 3 obecného zastupiteľstva - 23.03.2012
pdf Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2011
pdf Informatívna správa o činnosti v rámci protipovodňových aktivít
jpg Plnenie uznesenia - 23.03.2012
2. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 17.02.2012
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
jpg Plnenie uznesení - 17.02.2012
Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva - 04.01.2012
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
jpg Prezenčná listina - 04.01.2012
pdf Zápisnica z mimoriadneho zastupiteľstva - 04.01.2012
jpg Uznesenie obecného zastupiteľstva - 04.01.2012
jpg Plnenie uznesenia - 04.01.2012