Faktúry

Faktúry obce Píla za rok 2016
Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona č. 546/2010 Z.z.
xls Faktúry 2016
Faktúry obce Píla za rok 2015
Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona č. 546/2010 Z.z.
xls Faktúry 2015
Faktúry obce Píla za rok 2014
Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona č. 546/2010 Z.z.
xls Faktúry obce Píla za rok 2014
Faktúry Obce Píla za rok 2013
Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona č. 546/2010 Z.z.
xls Faktúry za rok 2013
Faktúry Obce Píla za rok 2012
Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona č. 546/2010 Z.z.
xls Prehľad faktúr za rok 2012
Faktúry Obce Píla za rok 2011
Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona č. 546/2010 Z.z.