Novinky

VZN dane a poplatky 2016
VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2016

VZN o chove psov

Všeobecne záväzné nariadenieObce Píla